การสังเคราะห์ด้วยแสง

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง  (photosynthesis) เป็น กระบวนการสร้างอาหารของพืชสีเขียว โดยมีคลอโรฟิลล์ทำหน้าที่ดูดพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์แล้วเปลี่ยนสารวัตถุดิบคือน้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ให้เป็น น้ำตาลกลูโคส น้ำ และ แก๊สออกซิเจน

ไฟล์ กระดาษรายงาน a4 มีเส้น ฟรี!!!
การสังเคราะห์ด้วยแสง

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *