สวัสดิการแห่งรัฐ

รัฐบาลเดินหน้าขยายสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้เดินทางกับรถเอกชน รถร่วม ขสมก. – บขส. และเรือโดยสาร เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วม 1 ส.ค.66 เป็นต้นไป

 

รัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง เตรียมขยายการใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนของวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะรวม 750 บาทต่อคนต่อเดือน ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยขยายให้ครอบคลุมระบบขนส่งสาธารณะเอกชน รถร่วม และเรือเพิ่มเติมอีก 4 ประเภท ได้แก่ 

(1) รถเอกชนร่วม ขสมก. รถเอกชน และส่วนราชการกรุงเทพมหานคร 

(2) รถเอกชนร่วม บขส. และรถเอกชน 

(3) รถสองแถวรับจ้าง 

(4) เรือโดยสารสาธารณะ 

 

จากเดิมที่ปัจจุบันสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเดินทางกับระบบขนส่งสาธารณะได้ 4 ประเภท คือ 

(1) รถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

(2) รถบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) 

(3) รถไฟฟ้า บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัด (มหาชน) (Bangkok Mass Transit System : BTS) รถไฟฟ้ามหานคร (Metropolitan Rapid Transit : MRT) และบริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด 

(4) รถไฟ  

 

เพื่อให้การจัดสรรสวัสดิการครอบคลุมระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น ขอเชิญชวนผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะที่ต้องการสมัครเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ติดต่อขอรับแบบฟอร์มและทำการสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1.ผู้ประกอบการรถเอกชนร่วม ขสมก. รถเอกชน และส่วนราชการกรุงเทพมหานคร รถเอกชนร่วม บขส. และรถเอกชน และรถสองแถวรับจ้าง สมัครได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก โทร. 02 271 8522 ต่อ 3508 หรือสำนักงานขนส่งจังหวัด (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.) 

2.ผู้ประกอบการเรือโดยสารสาธารณะ สมัครได้ที่สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ กรมเจ้าท่า โทร. 02 233 1311 ต่อ 288 หรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)  ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอน จะสามารถเปิดให้บริการรับชำระเงินจากผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป (เป็นไปตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด)

ที่มา: FACEBOOK

ระวังอย่าโหลด แอปพลิเคชัน 2023 iOS,Android อาจสูญเงินและข้อมูลส่วนตัว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *