การสังเคราะห์ด้วยแสง คืออะไร??

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง  (photosynthesis) เป็น กระบวนการสร้างอาหารของพืชสีเขียว โดยมีคลอโรฟิลล์ทำหน้าที่ดูดพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์แล้วเปลี่ยนสารวัตถุดิบคือน้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ให้เป็น น้ำตาลกลูโคส น้ำ และ แก๊สออกซิเจนไฟล์ กระดาษรายงาน a4 มีเส้น ฟรี!!! หาค่า X Y ที่ดิน ในมือถือง่ายๆ ด้วยแอป Ling