อากาศพรุ้งนี้ แบบแม่นๆ

อากาศรายเดือน 2566คาดหมาย อากาศพรุ้งนี้  ในเดือน บริเวณประเทศไทยตอนบนช่วงครึ่งแรกของเดือน จะมีอากาศร้อนเป็นระยะๆ จากนั้นจะมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ อุณหภูมิสูงที่สุด 40- 43 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบนของทั้งภาคกลางและภาคตะวันออกแต่จะมีฝนตกลงมาในบางช่วง ซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงได้ เนื่องจากจะมีลมตะวันออกเฉียงใต้หรือลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับในช่วงครึ่งหลังของเดือนจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ สำหรับบริเวณภาคใต้จะมีอากาศร้อนบางแห่งในบางวัน กับจะมีฝนร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งในบางวัน เนื่องจากจะมีลมตะวันออกหรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้สรุปเดือนนี้คาดว่า ประเทศไทยอุณหภูมิเฉลี่ยจะใกล้เคียงค่าปกติ ส่วนปริมาณฝนรวมจะน้อยกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10เช็คเรดาร์ฝน พื้นที่ใกล้เคียงได้ทั่วไทย เลือก จังหวัด....…