สวัสดิการแห่งรัฐ

รัฐบาลเดินหน้าขยายสิทธิ สวัสดิการแห่งรัฐ

รัฐบาลเดินหน้าขยายสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้เดินทางกับรถเอกชน รถร่วม ขสมก. – บขส. และเรือโดยสาร เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วม 1 ส.ค.66 เป็นต้นไป รัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง...