เรดาร์ ขอนแก่น ล่าสุด อัพเดททุก 1ชั่วโมงตลอดทั้งวัน

เรดาร์ ขอนแก่น รู้จักเครื่องมือพยากรณ์อากาศสำคัญ เรดาร์ ขอนแก่น ล่าสุด ส่วนติดตามสภาวะอากาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณฝนโดยอาศัยหลักการสะท้อนของคลื่นวิทยุ เรดาร์มีความสำคัญต่องานอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างมาก เพราะช่วยให้สามารถพยากรณ์ปริมาณฝนได้อย่างแม่นยำ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหลายภาคส่วน เช่น การเกษตร การคมนาคมขนส่ง และการป้องกันภัยพิบัติ กล่าวคือขอนแก่น ฝนจะเป็นอย่างไร มาดูกัน เรดาร์ฝน หลักการทำงานของเรดาร์ สรุปแล้วขอนแก่นมีฝนตกหรือไม่เรดาร์ทำงานโดยส่งคลื่นวิทยุออกไปกระทบกับเมฆและฝน จากนั้นคลื่นวิทยุที่สะท้อนกลับมาจะถูกตรวจวัดโดยเครื่องรับ ปริมาณฝนที่ตกจะแปรผันตรงกับความเข้มของคลื่นวิทยุที่สะท้อนกลับมา เรดาร์จึงสามารถคำนวณปริมาณฝนได้โดยอาศัยหลักการนี้เรดาร์ ขอนแก่น ล่าสุด ประเภทของเรดาร์ เรดาร์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ…