รัฐบาลหนุน การแพทย์จีโนมิกส์ ดันไทยสู่ ระดับโลก

การแพทย์จีโนมิกส์

การแพทย์จีโนมิกส์

รัฐบาลหนุนการแพทย์จีโนมิกส์ในพื้นที่ EEC ดันไทยสู่ “เมดิเคิลฮับ”ระดับโลกและแถวหน้าภูมิภาค สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพและความมั่งคั่งให้กับคนไทย

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(กพอ.) เร่งขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ถือเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญเร่งด่วน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนตามแผน BCG Model จนมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก  

 

ทั้งนี้ ไม่เพียงให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายเท่านั้น ในพื้นที่ EEC ยังได้ยกระดับทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับนานาชาติ (เมดิเคิลฮับ)ระดับโลกและแถวหน้าของภูมิภาคเอเซีย 

 

โดยได้จัดตั้งศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ในพื้นที่ EEC หนึ่งในโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการแพทย์สมัยใหม่ภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่ ชั้น 8 อาคาร 110 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี เพื่อถอดรหัสพันธุกรรมประชาชน 50,000 ราย ในระยะเวลา 5 ปี และจัดเก็บเป็นข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยและเลือกการรักษาโรคที่ถูกต้อง เป็นต้นแบบในพื้นที่ EEC เพื่อให้คนไทยทุกคน ได้รับการวินิจฉัยโรคที่แม่นยำ รักษาได้ตรงอาการ ไม่ป่วยหนัก และมีสุขภาพดีทั่วหน้าต่อไปในอนาคต

 

รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติโดยเฉพาะการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่ทันสมัย และเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทั่วโลกยอมรับการแพทย์แม่นยำ รักษาตรงจุด จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นให้กับผู้ป่วย และยังช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมการแพทย์ของไทย สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศ เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ และความมั่นคั่งของคนไทย

 

#สร้างไทยไปด้วยกัน

#ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

#PMOC

#ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี

 

อ้างอิง: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid029FbPDfg1jv42Lgf24kmPtSGv6KxY8m714M1wYCFqcb6NQ9rHqtsmMNjHPMFAMjujl&id=100069126223361