การสังเคราะห์ด้วยแสง

การสังเคราะห์ด้วยแสง คืออะไร??

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง  (photosynthesis) เป็น กระบวนการสร้างอาหารของพืชสีเขียว โดยมีคลอโรฟิลล์ทำหน้าที่ดูดพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์แล้วเปลี่ยนสารวัตถุดิบคือน้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ให้เป็น น้ำตาลกลูโคส น้ำ และ แก๊สออกซิเจนไฟล์ กระดาษรายงาน...