ระบบไหลเวียนเลือด 1ความสำคัญ 2หน้าที่ 3ประกอบด้วย

ระบบไหลเวียนเลือด มีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาชีวิตและส่งเสริมสุขภาพของมนุษย์ ขอสรุปแบบย่อๆ ระบบไหลเวียนเลือด1. ความสำคัญของระบบไหลเวียนเลือด:ระบบไหลเวียนเลือดมีบทบาทสำคัญในการนำเสนอสารอาหาร ออกซิเจน และสารสำคัญไปยังเซลล์และอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย นอกจากนี้ยังช่วยกำจัดสารพิษและของเสียที่สะสมอยู่ในร่างกาย การทำงานที่เพียงพอของระบบไหลเวียนเลือดจึงเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสุขภาพที่ดีและป้องกันการเกิดโรคต่างๆ2. หน้าที่ของระบบไหลเวียนเลือด:- การขนส่งออกซิเจน: ระบบเลือนเลือนเลือดจะพาออกซิเจนจากปอดไปสู่เนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการเผาผลาญเพื่อให้เกิดพลังงานแก่ร่างกาย- การขนส่งสารอาหาร: เลือดจะนำสารอาหารที่ได้รับจากการย่อยอาหารในกระเพาะอาหาร ไปยังเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆ เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างซ้ำของเซลล์และการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย- การขนส่งสารสำคัญ: เลือดยังเป็นทางการขนส่งสารสำคัญอื่นๆ เช่น ฮอร์โมน เซลล์ภูมิคุ้มกัน และสารต้านอนุมูลิสต์ เพื่อช่วยเสริมสร้างและปกป้องร่างกาย3. ประกอบด้วย:ระบบไหลเวียนเลือดประกอบด้วยส่วนสำคัญดังนี้:- หัวใจ: มีหน้าที่ส่งเสียงเตือนที่ทำให้ลำไส้เคลื่อนไหวทำงานให้ทำให้อาหารเคลื่อนไหวที่ใบหน้าปาก ทำให้เราหัวใจต้องทำงานหนัก และทำให้ระบบไหลเวียนเลือดทำงานอย่างถูกต้อง-…