อากาศพรุ้งนี้ แบบแม่นๆ

อากาศรายเดือน 2566คาดหมาย อากาศพรุ้งนี้  ในเดือน บริเวณประเทศไทยตอนบนช่วงครึ่งแรกของเดือน จะมีอากาศร้อนเป็นระยะๆ จากนั้นจะมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ อุณหภูมิสูงที่สุด 40- 43...