เรดาร์ ขอนแก่น ล่าสุด

เรดาร์ ขอนแก่น ล่าสุด อัพเดททุก 1ชั่วโมงตลอดทั้งวัน

เรดาร์ ขอนแก่น รู้จักเครื่องมือพยากรณ์อากาศสำคัญ เรดาร์ ขอนแก่น ล่าสุด ส่วนติดตามสภาวะอากาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณฝนโดยอาศัยหลักการสะท้อนของคลื่นวิทยุ เรดาร์มีความสำคัญต่องานอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างมาก เพราะช่วยให้สามารถพยากรณ์ปริมาณฝนได้อย่างแม่นยำ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหลายภาคส่วน...