เทรนด์การตลาด

เทรนด์การตลาด แต่ละช่วงอายุ คืออะไร??

เทรนด์การตลาด แต่ละช่วงอายุ คืออะไร?? เทรนด์การตลาด ในกลุ่มคนแต่ละรุ่นสามารถอธิบายได้ดังนี้:1. อัลฟ่า (Alpha):อัลฟ่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่กำลังเติบโตขึ้น ตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป...