เทรนด์การตลาด แต่ละช่วงอายุ คืออะไร??

เทรนด์การตลาด แต่ละช่วงอายุ คืออะไร?? เทรนด์การตลาด ในกลุ่มคนแต่ละรุ่นสามารถอธิบายได้ดังนี้:1. อัลฟ่า (Alpha):อัลฟ่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่กำลังเติบโตขึ้น ตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป พวกเขาเป็นคนที่เกิดในยุคดิจิตอลและเทคโนโลยีสูง มักมีความชำนาญในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีมาก การตลาดในกลุ่มนี้ควรให้ความสำคัญในการใช้สื่อออนไลน์ และเน้นการสร้างความสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น โซเชียลมีเดีย และแอปพลิเคชันที่นิยมใช้งานในวันนี้2. เจนซี (Gen Z):เจนซีเป็นรุ่นที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2540 - 2559 พวกเขามักมีลักษณะที่หลากหลาย แต่ส่วนใหญ่จะมีความสนใจในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ การแสดงออกทางศิลปะ และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี…