เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ปี 2566 ลงทะเบียนและเช็กสิทธิ์เลย

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5   เริ่มลงทะเบียน กุมภาพันธ์ 2566 นี้

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 หลังจากเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 จำนวน 560,000 สิทธิ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวภายในประเทศ พร้อมช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยคนที่เคยลงทะเบียนโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 1, 2, 3 และเฟส 4 ให้กดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขบนแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อรับสิทธิในเฟส 5 และคนที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

เราเที่ยวด้วยกัน

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในเมืองรอง เน้นการนำเสนอ Soft Power ผ่าน Digital Market และกิจกรรมทางการตลาด


เราเที่ยวด้วยกัน เฟส5 ประกาศ รัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายห้องพัก 40% จำนวน 560,000 สิทธิ (ห้องต่อคืน)สูงสุด 3,000 บาท จำกัดให้สิทธิจองได้สูงสุด
🔸 สนับสนุนประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ภายใต้แคมเปน Amazing Thailand, Amazing New Chapters รวมไปถึงการยกระดับคุณภาพสินค้าเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว
🗓 ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือน ก.พ. - ก.ย. 66 ซึ่งเป้าหมายของโครงการฯ เพื่อช่วยผลักดันและสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.38 ล้านล้านบาท

สำหรับ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 รัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายห้องพัก 40% จำนวน 560,000 สิทธิ (ห้องต่อคืน) สูงสุด 3,000 บาท จำกัดให้สิทธิจองได้สูงสุดคนละ 5 สิทธิ (ห้องต่อคืน) ค่าใช้จ่าย E-Voucher 600 บาท และไม่มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเรื่องตั๋วเครื่องบินเหมือนที่ผ่านมา 

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 เมื่อไหร่

ระยะเวลาใช้สิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-กันยายน 2566 ในพื้นที่ดำเนินการทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ลงทะเบียน เงื่อนไข และข้อกำหนด

  • มีบัตรประจำตัวประชาชนเป็นบุคคลสัญชาติไทย
  • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com พร้อมติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตัง
  • ลงทะเบียนใช้สิทธิเข้าโรงแรมที่พักจำนวนห้องพัก 560,000 สิทธิ รัฐสนับสนุน 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน สูงสุด 5 ห้อง
  • คูปองอาหาร/ท่องเที่ยว (E-Voucher) 600 บาทต่อวัน
  • จองห้องพักล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน
  • ผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการ ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิจำนวน 5 สิทธิ

เช็กสิทธิเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5

สามารถเช็กสิทธิเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ได้ที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

ข้อมูลเพจ Facebook :ไทยคู่ฟ้าFACEBOOK