ไม้มงคล 9 ชนิด ที่ควรปลูกในบ้าน

ไม้มงคล 9 ชนิด ที่ควรปลูกในบ้าน ไม้มงคล 9 ชนิดมีดังนี้:1. ไม้ราชพฤกษ์ (อาคเณย์): เป็นไม้ที่มีความเชื่อว่ามีอำนาจในการเสริมสร้างความรัก สุขภาพดี และความร่ำรวย ในการใช้เป็นที่ปลูกในบ้านหรือสวนจึงเป็นที่นิยมของคนไทยมากๆ2. ไม้ขนุน (เหนือ): เป็นไม้ที่มีความเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต และโชคดีในเรื่องการเงิน จึงเป็นที่นิยมในการใช้ประดับในบ้านหรือสวน3. ไม้ชัยพฤกษ์ (ตะวันออก): เป็นไม้ที่มีความเชื่อว่าสร้างโชคลาภ ร่มเย็น และประสบความสำเร็จในการงานที่ทำ จึงเป็นที่นิยมในการปลูกในบ้านหรือสวน4. ไม้ทองหลาง (ศูนย์กลาง): เป็นไม้ที่มีความเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและร่ำรวย สามารถสร้างโชคลาภและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว5. ไม้ไผ่สีสุก…